WORKS建築作品

珍藏NO.3 采益六習

 
 
 
 
 
案名:珍藏NO.3   采益六習
     
 
地區:
楠梓區
地點:
盛昌街
 
地坪:
24~29坪
使用坪:
60~80坪
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
采益建設有限公司 地址:800高雄市新興區七賢一路246號 電話:(07)235-4848 傳真:(07)235-4811
Copyright @ 2011 All rights reserved. 網頁設計:富爾摩莎